Çalışanların Yönetimi

İstisna da olsa, çalışan memnuniyetini, müşteri memnuniyetinin önüne almayı başarabilen şirketler gördüm. Bu şirketlerin dayandığı ilke : “Kendi mutlu olmayan, başkasını mutlu edemez !” ilkesi idi. Fakat biz bu ilkeyi şöyle bir değerle tamamlamayı uygun görüyoruz : “Mutluluğu, müşterilerini memnun etmekte gören bir çalışan topluluğu”

Evet, çalışan yönetiminin hedefi, müşterilerini memnun etmekten mutlu olan bir çalışan topluluğu oluşturmaktır. Yani çalışanları; başarıyı, kendilerinden beklentileri olanları (iç – dış müşterilerini) memnun etmekte arayan bir topluluk haline getirmek.

Bir firma bu ideal noktaları yakalamak için elbette öncelikle liderliğe ihtiyaç duyar. Kendisine karşı hayranlık duyulan liderler çalışanlarını şöyle yönetirler :

Performanslarını etkin ve düzenli bir şekilde ölçüp, değerlendirip, yine etkili bir geri bildirimde bulunarak,

Çalışanların Memnuniyetlerini, bağımsız kanallar aracılığı ile ölçüp, gerekli iyileştirmeleri en hızlı  şekilde gerçekleştirerek,

Sağlıklı bir ödül / ceza sistemi kurup, sıkı bir disiplin içinde işleterek ve bu suretle adalet prensiplerine azami surette riayet ederek,

Yine ortaya çıkarılan işe, harcanan emeğe, gösterilen performansa uygun ücretlendirme ve ödüllendirme sistemi uygulayarak,

Katılımı ve paylaşımı artıracak sosyal faaliyetlerle onlara insan olduklarını unutturmayarak,

Öneri sistemleri ile, kalite çemberleri ile, takım çalışmaları ile çalışanların işlerini geliştirmelerinin önünü açarak ve sahiplenme duygularını geliştirerek,