Check-Up

Mevcut Durum Analizi ya da Değişim ve Gelişim Fırsatlarının Belirlenmesi : 

Her zaman için, dışarıdan bakan bir göz, içeridekilerin

 * Göremediklerini görebilir,

 * Söyleyemediklerini söyleyebilir,

 * Etkileyemediklerini etkileyebilir,

 * Değişimi daha kolay başlatabilir.

Özellikle de profesyonel bir dış göz, her zaman her kese katma değer üretir.

Genel hatları ile 3 Tür Check-Up tan bahsedebiliriz :

 - Hızlı Check-Up

 - Genel Check-Up

 - Süreç / Bölüm Bazlı Check-Up

Hızlı Check-Up : Üzerine odaklanılması gereken temel konuların ya da kısa sürede çözülmesi gereken önemli problemlerin tespit edilmesine ve ana hatlarıyla çözüm önerilerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir çalışmadır.

Genel Check-Up : Üzerinde çalışılacak kritik süreçlerin belirlenmesi ve hemen akabinde süreçlerin detaylı analiz edilmesi çalışmasıdır. Bu çalışma ile aynı zamanda kritik süreçlerin iyileştirilmesine yönelik temel çözüm önerileri de ortaya çıkarılır.

Süreç / Bölüm Bazlı Check-Up : Sadece belirli süeç ya da bölümler üzerinde çalışma yapılır. Amaç, üzerinde çalışılan süreçlerin temel iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve temel çözüm önerilerinin ortaya konulmasıdır.