ERP ve Bilgi Sistemleri

ERP’ler ya da basitçe kullandığınız işletme programları, aslında bir program olmaktan öte, literatürdeki adıyla Kurumsal Kaynak Planlama dır. Yani kurumsal kaynaklarınızı planlamak ve süreçlerinizi doğru bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan elektronik ve teknolojik bir alt yapıdır.

Maalesef günümüzde pek çok işletme bu alt yapıyı etkin bir şekilde kuramamakta ve işletememektedir.

Burada en temel yanlış, bu sistemlerin organizasyondan ve süreçlerden bağımsız düşünülmesidir.Ya da başka bir ifade ile bu sistemlerin organizasyonla ve süreçlerle ilişkisini kurabilecek şekilde kapsamlı düşünülememesidir.

ERP’ler ya da kullandığınız yazılımlar; hedeflerinize, organizasyonunuza, süreçlerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde seçilmeli ya da yazılmalı (yazdırılmalı), implemente edilmeli, yönetilmeli ve zaman içinde organizasyondaki ve süreçlerdeki değişikliklerinize paralel bir şekilde değiştirilmeli ve geliştirilmelidir.

Bu konuda karşılaşılan temel yanlışlıkları şöyle özetleyebiliriz :

İhtiyaca, sektöre ve organizasyona uygun olmayan yazılımlar,

Organizasyonun yeteneğini aşan ya da organizasyonun ihtiyacına cevap vermeyen yazılımlar,

Hemen her açıdan yeterli olduğu halde doğru ve etkin olarak kullanılmayan yazılımlar,

Yazılımlardan, ihtiyacı aşan beklentilerin içine girilmesi ve çalışanların, üretim – satış – tasarım gibi ana işlerine odaklanmalarının engellenmesi,,

Çoğunlukla hazır bir paket işi göreceği halde kendine özel yazılım geliştirmeye çalışmak,

Bu işi yönetmek için gereken kaynağı ayırmamak,

Kaynak yazılım firması ile sağlıklı iletişim kuramamak,

Önemli güvenlik açıkları,

ERP’lerin gelişmek ve büyümek için ne denli önemli bir alt yapı olduğunun farkında olmamak.

Bu kapsamda verilen danışmanlık hizmetleri şunlardır :

Mevcut ERP’nizin yeterliliğini ölçmek,

Mümkünse, mevcut ERP’nizin daha etkin kullanılmasını sağlamak,

Değilse, İşletmenize en uygun yeni bir ERP’nin seçim, alım (ya da geliştirme) ve implemente etme süreçlerini yönetmek,

ERP sağlayan firma ile ilişkilerinizi sağlıklı bir şekilde yürütmenizi sağlamak,