Kalite Geliştirme

Kalite, kısaca amaca uygunluk olarak tanımlanmıştır.

Kalite Geliştirme, Kalite Kontrol’den artık tamamen ayrışmış bir kavramdır. Kalite, artık her bir operasyonun içine aşılanmaktadır. İş yapış şekilleri, pek çok bilimsel yaklaşımlar ve teknolojik araçlar kullanılarak, ilk seferinde doğru yapmayı sağlayacak şekilde tanımlanabilmektedir.

İlk seferinde ve sürekli doğru üretmek için, mikroskopla hücrenin inceliklerine yaklaşmak gibi, operasyonların detaylarına girerek ilk seferinde ve sürekli doğru üretebilecek metodlar geliştirilebilir.

Elbette her işte olduğu gibi kaliteyi üretirken de temel felsefe, fayda – maliyet analizleridir. Yani kaliteyi bir birim artırmak için harcanacak kaynak büyüklüğü iyi hesap edilmelidir.

Kalitenin ancak önemli teknolojik yatırımlar ile artırılabileceği düşüncesi bir yanılsamadır. Elbette imkanlar nisbetinde kalite amaçlı teknoloji yatırımları yapılmalıdır. Fakat kalite sadece teknoloji ile artırılamaz.

Teknoloji, kaliteyi oluşturan 4 temel unsurdan sadece biridir. Diğer 3 unsur ise İnsan - Malzeme ve Metod dur.

O zaman kaliteyi yakalamak için yapılması gereken iki temel unsur şudur :

1. Çalışanların işlerine gönülden bağlanmalarına imkan vermek ve kaliteye artırmaya yönelik yöntemleri öğretmek. (Kalite Çemberleri, İstatistiksel Teknikler, POKA-YOKE Sıfır Hata Teknikleri, 6 Sigma vb.)

2. Bu yöntemlerle birlikte iş yapış şekillerini gözden geçirmek ve geliştirmek ya da yeniden yapılandırmak.