Maliyet Sistemleri

Çarkın dönmesi kâr ile mümkündür. (Hatta kâr amaçlı olmayan organizasyonlarda bile) O yüzden bir kurumun kârlılığını yönetmesi en önemli işlerinden biridir. Parasal göstergeleri iyi yönetebilen kurumlar, zamanında doğru stratejiler belirleyebilirler. İşte kazanıp aşkta kaybetmek gibi, işlerini düzgün yaptıkları halde parasal göstergeleri iyi yönetemedikleri için kaybederler. İşinizi iyi yaptığınız halde parayı iyi yönetememekten dolayı kaybetmek istemiyorsanız, aşağıdaki konularda iyi olmak, profesyonel olmak zorundasınız :

Maliyet kalemlerini, işinizin yapısına uygun şekilde gruplandırmak,

Maliyet kalemlerindeki değişimi istatistiksel olarak izlemek,

Satışların kârlılığını, müşteri – ürün – pazar ve diğer pek çok önemli parametreye göre izlemek,

Standart ve Fiili Maliyetleri doğru bir şekilde tespit etmek,

Kârlılığı en doğru şekilde hesap etmek ve yönetmek,

Gerçek değerlere göre Gelir Tablosu ve Bilançoları çıkarmak ve işi yönetmede kullanmak,

Finans akışını sıkıntılı durumlara düşmeyecek şekilde planlamak ve yönetmek.