Neler Yaptım ?

Kurumsallaşma : Kurumsallaşma uygulamalarında, kişilere bağımlılığın azaltılması ve şirketlerin davranışlarının belirli sistemlere göre gerçekleştirilir hale getirilmesini amaçladım. Bu kapsamda, şirket sahiplerini mümkün mertebe operasyonun dışına çıkarıp, stratejik konulara odaklanmalarını sağladım. Buna mukabil profesyonel çalışanların yetkilerinin artırılmasını sağlayarak üst kurullar oluşturdum ve şirketlerin karar mercilerini, kişilerden kurullara taşıdım. Böylece hem yönetimde söz sahibi olan kabiliyetli çalışanların yetkilerini, sorumluluklarını ve dolayısıyla motivasyonlarını artırmış, hem de şirketlerin sahiplerine olan bağımlılıklarını azaltmış oldum. Orta ve alt düzeylerde de yine aynı şekilde iş yapış şekillerini mümkün mertebe standartlaştırarak, ustaları operasyonun üstüne yani eğitimci pozisyonlarına çıkarmayı amaçladım. Böylece hem çalışanların motivasyonlarını artırılmasını, hem işlerin standartlaştırılmasını, hem de ustaların kalite ve verimliliğe odaklanmalarını temin ettim.

Stratejik Yol Haritası : Kurumsallık adına çok sayıda çalışmalar gerçekleştirdiği halde, tüm bunlardan istediklerini bulamamış pek çok şirketle çalıştım. Kurum Değer Haritalama ve SWOT Analizleri uygulayarak, sağlıklı Stratejik Yol Haritaları ve Kurumsal Gelişim Planları oluşturdum. Üst Yönetim ve Yönetim Ekiplerini, net olarak ne yapacaklarını bilir ve sürekli gelişim çalışmalarını belirli planlar çerçevesinde gerçekleştirebilir hale getirdim. Böylece hem enerjilerini şirket için en gerekli olan stratejik konulara odaklayabildiler hem de odaklandıkları konuları nasıl bir plan içinde gerçekleştireceklerini öğrendiler.

Bilgi Sistemleri (ERP’ler) : “İşte bu” dedikleri yazılımı bulamamış; o zamana kadar çok sayıda ERP değiştirmiş, kendine özel yazılımlar geliştirmeye çalışmış şirketlerle çalıştım. Aynı anda bir yandan yeni bir paket ararken, bir yandan yazılım geliştirmeye çalışan ve buna kaynak ayıran şirketler gördüm. Şimdiye kadar kendi programını yazmaya teşvik ettiğim bir şirket olmadı. Mevcut ERP’si yeterli olduğu halde çok çeşitli sebeplerle etkin kullanamayanların, mevcut ERP’lerini etkin bir şekilde kullanılır hale getirdim. İhtiyaca cevap vermeyen şirketlerde, o şirketin yapısına ve mevcut şartlarına en uygun ERP’leri seçmelerini, temin etmelerini ve implemente etmelerini sağladım. En önemlisi bu değişim ve gelişim sürecini en hızlı şekilde tamamlayarak, herkesin kendi işine odaklanmasını sağladım.

Planlama Sistemleri : Müşteri Temsilcileri tarafından net terminlerin verilemediği ya da mümkün mertebe uzun temrinlerin verildiği; siparişlerin geciktiği ve üretimin verimli çalışmadığı; hatta planlama yapılmadan sadece sipariş takip yapılan şirketlere danışmanlık yaptım. Hepsinde, net ve müşterinin ihtiyacına uygun terminlerin verildiği, gecikmelerin yaşanmadığı, üretimin de daha verimli çalıştığı planlama sistemleri oluşturdum. Ve daha da öte bazı şirketlerde, mevcut ERP sistemlerinden alınan verilerle otomatik üretim planı hazırlayan Akıllı Planlama Sistemleri geliştirdim. Hatta bazı kurduğum sistemleri önce bizzat ben işlettim; sonra yetkin personellere öğretip uygulamaların sürekliliğini garanti altına aldım.

Reorganizasyon ve Süreç Yeniden Yapılandırma : Yönetimlerin, departmanlar arası çekişmelerin önüne geçemediği durumlarla çok karşılaştım. Bu gibi projelerde; önce ekipleri tek tek dinlendim. İletişim şekillerini belirledim. Görev ve yetki sınırlarını netleştirdim. Problemlere sebep olan yetersiz çalışma şekillerini inceledim ve geliştirdim ya da yeniden yapılandırdım. Sorunlu personelin bazısını sisteme kazandırdım, bazısının oyun dışı bırakılmasını sağladım. Hepsinden önemlisi tüm bu sistem kurma çalışmalarında, gereksiz bürokrasi oluşturmadım.

Maliyet ve Karlılık Analizleri : Özellikle biraz karışık yapıya sahip üretim şirketlerinde, maliyetlerin ve karlılıkların netleştirilmesini sağladım. Sadece formalite icabı çıkarılan ve gerçekleri yansıtmayan resmi bilançolar ve gelir tabloları yerine, gerçek değerlere göre Gelir Tabloları ve Bilançolar çıkarılmasını sağladım. Standart Maliyet Tabloları oluşturdum ya da mevcutları geliştirerek, cari değerlere göre güncelledim. Şirketlerin, hangi cari operasyonlardan, ürünlerden, müşterilerden ne kadar kar/zarar ettiklerini ve hangi finansal operasyonlardan ne kadar maliyetlere katlandıklarını net bir şekilde görmelerini ve düzenli olarak aylık periyotlarda takip etmelerini sağladım.

Depo Yeniden Yapılandırma : Bu kapsamda bir çok proje gerçekleştirdim ve maalesef çok fazla atıl stokla karşılaştım. Gerçekleştirdiğim projelerin sonunda şirketlerin atıl stoklarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağladım. Ancak önemli olan bundan sonra aynı atıl stokların oluşmasını engelleyecek sistemler ve kontrol noktaları kurdum. Ve elleçlemeleri, arama zamanını, deformasyonları ve verimsiz stokları minimum düzeyde tutacak projeler yaptım.

Muhasebe Yalınlaştırma : Özellikle resmi – gayri resmi ayrımından dolayı muhasebe departmanlarında çok fazla mükerrer veri girişi ve evrak kaydı olduğuna gözlemledim. Bilgi sistemlerinin de desteği ile bu tür mükerrer kayıtları ortadan kaldırdım. Yönetimin istediği raporlamaları daha hızlı, daha sade, daha etkili ve pratik hale getirdim.

Pazar ve Müşteri Memnuniyet Araştırmaları : Bağımsız uzman kişiler ya da araştırma şirketleri aracılığı ile Pazar ve müşteri memnuniyet araştırmaları projelerini yönettim. Doğru pazarın, doğru müşterilerin, önemli ve kritik görüşlerinin alınmasını sağladım. Söz konusu araştırmaları, aynı zamanda müşteri ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olacak şekilde tasarladım. Elde edilen sonuçlara göre şirket yöneticileri ile birlikte doğru stratejiler ve aksiyon planları belirledim ve bazı durumlarda uygulamaların takibini gerçekleştirdim.

Pazarlama Stratejileri : Şirket yöneticileri ve pazarlama ekipleri ile belirlediğimiz stratejilerle, şirketler daha doğru ürünlere, müşterilere, pazarlara odaklanma kararı aldılar ve bu kararların hayata geçirilmelerini projelendirdik. Yeni marka çalışmaları yaptık. Satış ekiplerini buna göre geliştirdik ve/veya değiştirdik.

Rakamlarla Operasyonel Kalite ve Verimlilik Takibi : Farklı üretim birimleri olan şirketlerde, üretim birimleri bazında kalite, verimlilik ve kapasite kullanım rakamlarının çıkarılmasını ve istatistiki olarak raporlanıp düzenli takip edilmesini sağladım. Detaylı analizlere göre kalitesizliğin ve verimsizliğin kaynaklarını gösteren istatistiki göstergelerle, üretim yöneticilerinin, ne zaman hangi konuya odaklanacaklarına sağlıklı bir şekilde karar vermelerini temin ettim.

Takım Çalışmaları : Başta üst yönetim ekibi olmak üzere operasyonel düzeyde insanların da katılacağı Sürekli Gelişim Takımları oluşturdum. Gerekli eğitimleri verdim. Şirketlerin kendi içinde takımları kurabilir, takip edebilir, geliştirebilir hale gelmelerini sağladım. Bu çalışmalardan çok sayıda maddi tasarruf sağlayacak uygulamalar ortaya çıktı. Aynı zamanda çalışanların ve yöneticilerin motivasyonlarının ve şirkete bağlılıklarının artmasına imkan veren paylaşımcı ve katılımcı yapılar kurdum.

Prim Sistemleri : Üretimde ve Pazarlamada gerçekleştirdiğim projelerde % 50’ye varan verimlilik, % 30’a varan satış artışları elde edildi. (Bu projeler, aynı zamanda verimsiz kadroların elenmesini de netice verdi.) (Yine bu kazanımlar elde edilirken, kalite ve karlılıktan taviz verilmedi.)

Norm Kadro Analizi : Üretimde Metod – Zaman Etüdleri ve farklı Endüstri Mühendisliği teknikleri ile; Beyaz Yaka Kadrolarda da Aktivite Analizi Yöntemleri ile norm kadroları belirledim. Bu çerçevede işlerde hiçbir eksilme ya da zarar olmadan % 5 – 25 arası personel tasarrufları elde edildi. Bazı bölümlerin tamamen kapatılmasını; kimi işlerin tamamen ortadan kaldırılmasını; kimi işlere yönelik otomasyon uygulamalarının devreye sokulmasını sağladım.

Hat Dengeleme : Çok hızlı ürün ve dolayısıyla bant sisteminin değiştiği bir şirkette ürüne göre en uygun bant sisteminin uygulanmasına imkan verecek bir yapı kurdum.

ISO 9000 : Çok sayıda şirketi, olabildiğince yalın ve etkin bir şekilde kullanılan kalite yönetim sistemleri kurdum. Bu şekilde bir takım yan sanayi firmaların, tanınmış uluslar arası ana üreticilerin Kalite Güvence Bölümlerinin ya da Uluslar arası Akreditasyon Firmalarının onayından geçirilmelerini sağladım.

Kriz Yönetimi : Bir takım şirketlerde gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış kriz yönetim toplantılarında şirketlerin daha büyük yanlışların içine girmesini engelledim, farklı açılımlar gerçekleştirerek krizden çıkmalarını sağladım.

Satış Geliştirme : Farklı sektörlerde, farklı firmalarda, satış & sevkıyat süreçlerini hızlandırmak, pazar – ürün – müşteri – fiyat – ödeme şartları vb. temel satış & pazarlama parametrelerinde değişiklikler yapmak ve satış ekibini geliştirmek suretiyle % 10 - % 100 arası satışların artırılmasını sağladım.