Yönetimi Geliştirme

Bir şirketin Yönetim Kültürü, genellikle kurucusu olan tepe yönetici tarafından şekillenmektedir ve aslında öyle de olmalıdır. Ancak burada bir takım eksikler söz konusu olmaktadır :

√ Üst düzey Yöneticinin de değiştirmesi ve geliştirmesi gereken yönetim yaklaşımları vardır.

√ Üst düzey yönetici bireysel olarak pek çok hususu en iyi şekilde yapmakta ancak bunu alt kademelere yeterince iyi aktaramamaktadır.

√ Yönetim Kademesinde, farklı yönetim kültürlerine sahip birden fazla yetkili vardır.

√ Yönetim Ekibi’nin Profesyonel Yönetim Yetkinliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

√ Yönetim Kademesinde, sinerji oluşturacak bir uzlaşı kültürüne ihtiyaç vardır.

Bu kapsamda iki tür hizmet verilmektedir : Koçluk ve Eğitim

Koçluk seansları şeklinde yapılan görüşmelerde, önce Üst düzey Yöneticinin ya da Yöneticilerin halihazır yönetim yaklaşımları analiz edilir. Bu seanslarda, yöneticiler öncelikle kendilerini yeniden keşfederler. Bilinçli ya da bilinçdışı (bilinçaltı) hangi yönetim yaklaşımlarını kullandıklarını ve bunların nasıl sonuçlar doğurduğunu fark ederler. Birlikte, bunlardan hangilerinin faydalı olduğu, hangilerinin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi gerektiği belirlenir. Gerekli değişim ve gelişim  süreci, uygulamalı olarak planlanır ve istenen noktaya gelinceye kadar planlanan seanslara devam edilir.

Yönetim Kültürünün değiştirilmesinde ya da geliştirilmesinde Eğitimlerden de yararlanılır.

Eğitim başlıkları şunlardır :

√ Liderlik,

√ İletişim,

√ Zaman Yönetimi,

√ Toplantı Yönetimi,

√ Süreç İyileştirme,

√ Koçluk